❤️ Idag Gratis Frakt - Betala senare med Klarna

Förnekare

På Tjejers Hemligheter tror vi att vi tillhandahåller säkra och ofarliga produkter för huden.
Vi följer strikt EU:s kosmetikaförordningar och formulerar våra produkter därefter.


Vi ber dig dock att läsa vår ansvarsfriskrivning och följa instruktionerna nedan noggrant:


• Innehåll på vår webbplats (artiklar, produktbeskrivningar, bloggar, e-post, nyhetsbrev, recensioner, vittnesmål) tillhandahålls i allmänna informationssyfte och ska inte utgöra medicinsk rådgivning. Produkt- och annan innehållsinformation på denna webbplats är inte avsedd att diagnostisera, behandla, bota eller förebygga någon sjukdom.

• Innehållet på denna webbplats är inte en ersättning för professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Vi ersätter INTE någon relation som finns, eller borde finnas, mellan dig och en läkare eller annan vårdpersonal.

• Kommentarer och feedback om produktens effektivitet baseras på kunders och besökares åsikter och bör inte ersätta medicinsk rådgivning eller medicinsk vård.

• Individuella kundupplevelser med Tjejers Hemligheter hudvårdsprodukter kan variera med avseende på både effektivitet och potentiella biverkningar. Resultat som ges i vittnesmål/recensioner är från riktiga personer som har använt Tjejers Hemligheter-produkter, men identiska eller liknande resultat kan inte garanteras. Individuella resultat kan variera beroende på hudtyp, känslighet, ålder, kombinationer av hudvårdsprodukter, hudvårdshistorik, samt hur produkterna appliceras och förvaras.

• Tjejers Hemligheter Skincare ansvarar inte för någon individuell reaktion på någon speciell ingrediens. Innan du köper och använder någon produkt från Tjejers Hemligheter, kom ihåg att noggrant läsa alla instruktioner, etiketter, ingredienslistor och följ lämpliga bruksanvisningar. Om du har ett specifikt hudtillstånd, allergi eller känslighet, använd inte ingredienser som kan utlösa en reaktion.

• Om du inte är säker på att din hud är kompatibel med Tjejers Hemligheter-ingredienser, kontakta din vårdgivare eller hudläkare innan du beställer eller använder några Tjejers Hemligheter-produkter. Ett allergiplåstertest rekommenderas om det finns några tvivel eller historia av hudreaktioner. Sluta använda om en reaktion inträffar.

• Tjejers Hemligheter tar inget ansvar eller ansvar för eventuella negativa konsekvenser som direkt eller indirekt är ett resultat av användningen av våra produkter.

• Kontakta din läkare omedelbart om du misstänker att du har ett medicinskt problem eller akut.

• Vänligen följ produktens förvaringsinstruktioner noggrant. Tjejers Hemligheter ansvarar inte för någon individuell reaktion orsakad av en bortskämd, förstörd eller defekt produkt på grund av att den förvarats felaktigt medan den är i kundens ägo.

• Kontakta en vårdgivare om du har några frågor om ett visst hälsotillstånd. Ignorera inte professionell medicinsk rådgivning eller dröjsmål med att söka det på grund av all information du har läst på denna webbplats.


Det finns ibland okända individuella risker och omständigheter som kan uppstå vid användning av våra produkter som kan påverka eller minska resultaten. Vi är inte ansvariga för dina personliga handlingar eller val före, under eller efter användning av någon av våra produkter. Du förstår att all användning av någon produkt, förslag, rekommendation, information sker på egen risk, utan något ansvar från vår sida. Du accepterar fullt ansvar för din användning, eller icke-användning, av all information som tillhandahålls av oss på något sätt. Din användning, eller icke-användning, av denna information sker på egen risk, och du fritar oss från allt ansvar eller förlust som du, eller din familj, eller barn (om tillämpligt) eller någon annan person, kan ådra sig från din eller deras användning eller icke-användning av Tjejers Hemligheter-produkterna, eller information som tillhandahålls av Tjejers Hemligheter. Om du är orolig, kontakta en läkare eller någon annan medicinsk specialist.


Även om alla ansträngningar görs för att säkerställa riktigheten av publicerad information på eller via vår webbplats, blogg, e-post, nyhetsbrev, artiklar och produkter, kan informationen oavsiktligt innehålla felaktigheter eller typografiska fel. Vi är inte ansvariga för åsikter, åsikter eller riktigheten av fakta som hänvisas till på vår webbplats, blogg, e-postmeddelanden, nyhetsbrev och produkter. Även om alla ansträngningar har gjorts för att ge dig den mest exakta, uppdaterade informationen, är vi inte ansvariga för riktigheten av vårt innehåll.

 

Vi ansvarar inte på något sätt för den information som du begär eller får via, eller på vår hemsida, blogg, e-post och/eller produkter. Under inga omständigheter kommer vi att vara ansvariga gentemot någon part för någon förlust eller skada, inklusive men inte begränsat till direkta, indirekta, speciella, tillfälliga, rättvisa eller följdskador, förlorad vinst, personliga eller affärsavbrott, personskador, olyckor, felaktig användning av information eller produkt, eller någon annan förlust, sjukdom, sjukdom eller svårighet som uppstår på grund av användningen av eller beroendet av denna webbplats eller blogg, e-postmeddelanden, nyhetsbrev och/eller produkter.


Vi lämnar inga utfästelser eller garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda, angående driften av denna webbplats, information, innehåll, material eller produkter som ingår på webbplatsen. I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag frånsäger vi oss alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, inklusive underförstådda garantier för säljbarhet för ett visst ändamål. Vi kommer inte att hållas ansvariga för några skador av något slag som uppstår från användningen av denna webbplats inklusive, men inte begränsat till, direkta, indirekta, tillfälliga, rättvisa, straffskador och/eller följdskador.


Genom att använda vår webbplats, blogg, e-post, nyhetsbrev eller produkter, ger du underförstått ditt samtycke till alla delar av ovanstående ansvarsfriskrivning.

Användarens fortsatta läsning och användning av denna webbplats indikerar användarens godkännande av dessa villkor.


Om du inte godkänner våra villkor och ovanstående ansvarsfriskrivning ber vi dig att lämna denna webbplats. Vänligen läs inget av dess innehåll och köp inte våra produkter.

Tillgänglig 24/7

24/7 kundsupport även på helger.

E-post: help@tjejers-hemligheter.com

Gratis frakt

Kommer till din ytterdörr med kärlek.

Bästa kvalitet

Producerad etiskt och Cruelty-Free